martes, octubre 31, 2006


CARTEIRA. A foto non teria nada de particular. A tipica carteira xaponesa para os rapaces ir a escola. Herdada do exercito holandes e feita de coiro, hai xa decenas de anos que a rapazada xaponesa a usa para levar os libros. O conto non teria mais historia se non fora polo prezo. 40000 iens pa riba, e dicir, 300 eurazos par un neno levar os libros. Delictivo, nen que fosen a Guerra do Golfo..