miércoles, septiembre 06, 2006


(Ante o toque de atención da miña nai pola profusión de palabros, blasfemos e demais malsonancias, limitome agora a adoptar un vocabulario non lesivo, para que os peques non teñan que ir á cama).
PRAS PUTAS. E con perdón, pero é o que está escrito no cartel dunha estación de trens de Xapón Para quen non entenda inglés juachilai, a tradución do cartaz ven sendo esa. Para ir xunto delas, das meretrices, vaite pra lá, que xa babeas.