miércoles, agosto 23, 2006GARDERIA. Unha cuestión importante para todos os pais do mundo é que facer coa rapazada cando chegan as vacacións escolares. O problema transcende cando atopamos un sistema laboral como o xaponés, no que , por lei, os dias de vacacions por ano elevase á escandalosa cifra deeeeeeeee 10 dias!!!. 10 dias de vacacións, divididos en dous amplos periodos de cinco días, cinco no verán e cinco na Golden Week, algo asim como a nosa Semana Santa. Coitados meus pobriños, e a isto hai que sumarlle que non fan pontes nen esas cousas que temos nós, non, o numero exacto de dias de descanso é 10, nen ponte da constitucion, nen a de todos os santos, nen dia da patria nen xa estou farto de millo. Dez dias. Ao que iamos, aínda ben para os pais que os cativos tampouco gozan dos tres meses de verán que temos nós, pero ainda asi teñen o problema de que facer con eles cando se vai ao traballo. Solución. Clásica e discriminatoria. A muller non traballa e fica na casa. Si, é asi, e xa poden os e as feministas protestar que non mudan. E que ocorre cando a muller é curranta? Pois que en todas as fabricas e empresas, grandes ou pequenas (esta, que está enfrenta da miña pousada, terá aló polos oitenta empregados) teñen garderias onde aparcar os nenos. A coña é que están no meio da fábrica e como ao neno lle dea a xogar cos coches pode armala ben gorda.