lunes, junio 19, 2006

TREN. O tren en Xapón é igual que para os galegos a vaca. A sua puntualidade, o silencio, o bo servizo e a seriedade define a estas xentes. Os fulanos que guian os trens van todo farrucos, como quen piloto un avion de combate, van cantando a xogada aos pasaxeiros. O tren en Xapón é parte esencial das vidas pois sería imposíbel que toda a xente fora en coche (como na Galiza) aos seus lugares cotiás.
A variedade de trens é inmensa e como son privados cada compañía ten a súa curiosidade.