sábado, mayo 27, 2006


FESTA. A festa aqui diferenciase en que non se bebe moito alcool, perdón, non se bebe a cantidade inxente que con libinosidade bebemos na nosa casa. Ainda asi, semella que a xente cando toca lerelerele muda e faise moito mais aberta. Asi como no dia resulta dificil entablar conversación cos xapos, na noite a cousa échevos ben máis fácil. Sempre me considerei esperto en señalética cósmica e en saber que mulleres son receptivas e cais non, pero estas tres mulleres da foto coas que sempre tento falar nunca me fan nen ....caso.